Na czym polega kontrola podatkowa przedsiębiorcy?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z przyznaniem praw i obowiązków instytucji państwowych, z których każdy przedsiębiorca musi się wywiązywać. W tym celu przeprowadzane są kontrole podatkowe, które mają na celu sprawdzenie, czy właściciel firmy prowadzi ją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i rzetelnie dokonuje rozliczeń względem Urzędu Skarbowego.

Kiedy przeprowadzana jest kontrola skarbowa?


Kontroli skarbowej podlega każdy przedsiębiorca bez względu na profil prowadzonej działalności. Może ona dotyczyć zarówno jednoosobowej firmy działającej na rynku lokalnym, jak i dużej spółki, a przebieg kontroli polega na zabezpieczeniu i weryfikacji sporządzonej dokumentacji podatkowej. Przedsiębiorca w terminie 7-30 dni musi otrzymać zawiadomienie o planowanej wizycie instytucji skarbowej, a w tym czasie ma szansę rzetelnie przygotować się do kontroli i skompletować wymaganą dokumentację. Istnieją odstępstwa od zachowania tego terminu, jednak gdy kontrola ma zostać przeprowadzona w czasie krótszym niż 7 dni od otrzymana zawiadomienia, to przedsiębiorca musi wyrazić na nią zgodę. Więcej przydatnych informacji na temat prawa podatkowego oraz obowiązków skarbowych wynikających z prowadzenia działalności znajdziesz na blogu internetowym Profinfo.pl. Jest to swoiste kompendium wiedzy dla osób poszukujących praktycznych porad z zakresu prawa i biznesu.

Jak przebiega kontrola podatkowa?


Pierwszym etapem kontroli jest doręczenie zawiadomienia o jej przeprowadzeniu. Następnie w określonym terminie kontroler zjawia się z wizytą i w obecności podatnika lub osoby do tego upoważnionej przeprowadza planowe czynności. W przypadku samodzielnego prowadzenia dokumentacji podatkowej należy przygotować do sprawdzenia wymagane dokumenty, które powinny być archiwizowane w siedzibie firmy przez 5 lat. Warto tu wspomnieć, że kontrola może dotyczyć wcześniejszego okresu rozliczeniowego, dlatego w przypadku współpracy z biurem księgowym należy całą dotychczasową dokumentację firmy dostarczyć na miejsce planowanej kontroli.

Blog prawniczy Profinfo.pl

Jakie dokumenty są sprawdzane podczas kontroli skarbowej?


Podczas kontroli sprawdzeniu podlega dokumentacja związana z działalnością firmy, tak jak potwierdzenie wpisu do CEIDG, nadanie numeru NIP i Regon. W zależności od formy opodatkowania zakres kontroli może się różnić, ale głównie chodzi o sprawdzenie ksiąg przychodów i rozchodów, faktur oraz rachunków, ewidencji sprzedaży i środków trwałych oraz rejestrów zatrudnienia pracowników. Należy pamiętać, że kontroli podatkowej podlega tylko okres zaznaczony w zawiadomieniu. Kontrolujący nie może żądać wykazania dokumentacji z innego okresu rozliczeniowego, gdyż wykracza to poza zakres zaplanowanej kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *