Jak wygląda protokół odbioru robót?

Protokół odbioru robót jest dokumentem, który trzeba przygotować po skończeniu prac budowlanych. Osoby, które odbierają gotowe mieszkanie od dewelopera, muszą potwierdzić, że lokal jest zgodny z umową.

Zgłaszanie poprawek

Warto zwrócić uwagę, że potwierdzić musi to zarówno wykonawca, jak i inwestor. Zanim odbierze się długo wyczekiwane klucze do mieszkania, trzeba wypełnić jeszcze pewne formalności. Przede wszystkim trzeba sporządzić protokół odbioru robót budowlanych. Jest to dokument, w którym wykonawca oraz inwestor wspólnie potwierdzają, że lokal zostaje oddany dokładnie w takim stanie, jaki przewidywała umowa. W skrócie oznacza to, że budynek zgadza się z tym, co przedstawiał projekt domu. Jest to potwierdzenie, że wszystkie prace budowlane zostały zakończone, a klient akceptuje stan budynku. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że także na tym etapie mogą być zgłoszone poprawki. Wystarczy w protokole uwzględnić elementy, które wymagają poprawy lub nie były wykonane zgodnie z umową. Często spotykaną nazwą jest także protokół odbioru robót instalacyjnych, ponieważ ze względów bezpieczeństwa wszystkie instalacje również powinny być sprawdzone szczegółowo. Należy także pamiętać, że wadliwe prace budowlane można zgłosić po odbiorze budynku, nawet jeśli nie zostały one zgłoszone wcześniej w protokole. Niektóre nieprawidłowości mogą zostać wykryte dopiero później, dlatego inwestor ma prawo domagania się swoich roszczeń. Można wyróżnić dwa rodzaje protokołów odbioru robót budowlanych. Protokół częściowego odbioru robót weryfikuje, że dany etap pracy został prawidłowo wykonany, natomiast protokół końcowego odbioru robót świadczy o tym, że prace budowlane zostały całkowicie zakończone. Podpisanie protokołu odbioru robót częściowych zależy wyłącznie od ustaleń stron, ponieważ żadna z nich nie ma prawnego obowiązku, żeby to zrobić. W protokole powinny znaleźć się kluczowe elementy, takie jak: data odbioru, dane osób, które uczestniczą w odbiorze, data zgłoszenia prac do odbioru, zakres prac, który podlega obrotowi oraz wykryte nieprawidłowości. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że nie jest obowiązkowe sporządzenie protokołu odbioru robót budowlanych. Mimo wszystko warto go wykonać dla celów dowodowych. Stawienie się na odbiór budowlany jest jednak obowiązkowe.

Protokół odbioru robót

Dla mało doświadczonych osób sporządzenie protokołu odbioru robót budowlanych może się wydawać skomplikowanym zadaniem. Warto jednak zauważyć, że w tym wypadku nie jest potrzeba wizyta u prawnika lub notariusza. W internecie można znaleźć gotowe wzory, które wystarczy samodzielnie wypełnić. Czasami może się jednak zdarzyć, że wzór protokołu nie będzie w pełni spełniał twoich oczekiwań. Wystarczy go wtedy przygotować samemu, pamiętając o wszystkich najważniejszych elementach, które muszą się w nim znaleźć. Trzeba też mieć na uwadze, że protokół muszą obie strony podpisać odręcznie, a uwagi dotyczące stanu robót najlepiej wpisywać literami drukowanymi, żeby nie było później żadnych wątpliwości. Warto zwrócić uwagę, że strony umowy, czyli inwestor oraz wykonawca nie muszą koniecznie brać udziału w odbiorze prac. Wystarczą ich przedstawiciele, którym udzielone zostało pełnomocnictwo do prawnego składania oświadczeń woli w ich imieniu. Należy jednak pamiętać, żeby inwestor wydelegował takiego uczestnika odbioru, który będzie miał odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, dzięki którym będzie mógł szczegółowo ocenić jakość prac budowlanych.

Dokumentacja projektowa

Niezbędna jest też wiedza o dokumentacji projektowej, dlatego dobrze, jeżeli kwalifikacje są dodatkowo potwierdzone dyplomem uczelni wyższej. Nabywca nieruchomości i kierownik budowy to osoby, które najczęściej stawiają się na odbiorze robót budowlanych. Dodatkowo przydatny jest specjalista budowlany, który pomoże zidentyfikować wszelkie usterki, które będzie można potem wpisać do protokołu. Czasami może się zdarzyć sytuacja, że inwestor nie zgodzi się przyjąć odbioru robót budowlanych. Ma to miejsce w sytuacji, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane lub stwierdzono poważne i niebezpieczne wady konstrukcji. Stanowiska sądów potwierdzają jednak, że mało istotne wady nie są podstawą do odmowy przyjęcia odbioru robót budowlanych. Takie sytuacje są powszechne i niestety zdarzają się coraz częściej. Usterki powinny być wtedy uwzględnione w protokole i szczegółowo opisane. Wykonawca jest oczywiście zobowiązany do naprawy wszystkich wymienionych usterek w określonym czasie. Zazwyczaj nie występują w tej kwestii żadne problemy i wszystko zostaje rozwiązane polubownie.

Redakcja rentoria.pl